news
Serverspace yeni bir Rocky Linux işletim sistemi ekledi
May 24, 2023
Updated June 7, 2023

Ubuntu WireGuard VPN Server Kurulumu

Linux Ubuntu VPN

WireGuard, basitliği ve kullanım kolaylığı ile bilinen güvenli bir sanal özel ağ (VPN) kurmanızı sağlayan bir uygulamadır. Verileri korumak için kanıtlanmış kriptografik protokoller ve algoritmalar kullanır. Başlangıçta Linux çekirdeği için tasarlanmıştır, Windows, macOS, BSD, iOS ve Android'de kullanılabilir.

Bu WireGuard vpn kurulumu Ubuntu 20.04 kullanmaktadır.

Ubuntu Linux üzerinde WireGuard Server Kurulumu

Linux sunucusuna SSH ile giriş yapın, giriş yaptıktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırarak makinenin güncellenip güncellenmediğini kontrol edin:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Şimdi aşağıdaki komutu çalıştırarak WireGuard'ı yükleyin:

sudo apt-get install wireguard

WireGuard Server'ı Ubuntu Linux'a Yükleme | Serverspace

IP Yönlendirmeyi Ayarlama

VPN'in çalışması için paket yönlendirmeyi etkinleştirmemiz gerekiyor, ancak o zaman Wireguard sunucusu üzerinden bağlanabileceğiz, bunu yapmak için /etc/sysctl.conf dosyasını düzenlememiz gerekiyor:

sudo nano /etc/sysctl.conf

Aşağıdaki komut için "#" işaretini kaldırın:

net.ipv4.ip_forward=1

Bundan sonra, değişiklikleri uygulamak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

sysctl -p

Aşağıdaki mesaj görüntülenecektir:

VPNS1

Özel ve Açık Anahtarların Oluşturulması

WireGuard, kriptografik bir anahtar çifti kullanarak bağlantıyı şifreleyerek çalışır. Anahtar çifti, açık anahtarın diğer tarafa iletilmesiyle kullanılır ve bu taraf da mesajını yalnızca ilgili özel anahtarla şifresi çözülebilecek şekilde şifreleyebilir. İki yönlü iletişimi güvence altına almak için, her bir tarafın kendi özel ve açık anahtarlarına sahip olması gerekir, çünkü her bir çift yalnızca tek yönlü iletişim sağlar.

Anahtar çiftini oluşturmadan önce:

dwg sudo cd /etc/wireguard

Bu dizin için izinleri ayarlayın:

umask 077

Bir anahtar çifti oluşturmak için aşağıdaki komutu yazın:

wg genkey | tee private.key | wg pubkey > public.key

Sunucu Yapılandırmasını Ayarlama

WireGuard sunucusunu yapılandırmaya başlamak için /etc/wireguard klasörüne gidin ve wg0.conf dosyasını oluşturun:

sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf

Yapılandırma dosyasına aşağıdaki yönergeleri ekleyin:

[Interface]
PrivateKey = <contents-of-server-privatekey>
Address = 10.0.0.1/24
PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
ListenPort = 51820
[Peer]
PublicKey = <contents-of-client-publickey>
AllowedIPs = 10.0.0.2/32

VPNS2

Daha önce oluşturduğumuz özel anahtarı kopyalayın ve PrivateKey'e yapıştırın.

Benzer şekilde, istemci için bir anahtar çifti oluşturmalı, istemcinin açık anahtarını kopyalamalı ve PublicKey'e yapıştırmalıyız.

Anahtar değerini kopyalamak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo cat /etc/wireguard/public.key
sudo cat /etc/wireguard/private.key

WireGuard'ı Başlatın ve Açılışta Başlamasını Sağlayın

Şimdi sunucuyu başlatmaya hazırız, WireGuard'ı başlatmak için wg-quick kullanıyoruz ve yeni arayüzün adını belirtiyoruz:

wg-quick up wg0

Yapılandırma mükemmelse, aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

VPN1

WireGuard sunucusunun durumunu kontrol etmek için girin:

wg show

WireGuard'ın durumu

Tebrikler, WireGuard sunucusunu başarıyla başlattık!

Vote:
5 out of 5
Аverage rating : 5
Rated by: 1
34384 İstanbul İzzetpaşa Mah. Yeni Yol Cad. No:3 / 336 Şişli
+90 212 900-35-36
700 300
IT-GRAD NL B.V.
700 300
Hizmetlerimizi sunmak, analizler yapmak ve pazarlama için çerezleri kullanıyoruz. Çerez kullanımımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın. Web sitemize göz atmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.